Év Honlapja 2015
ÓVODAI BEÍRATÁS
ÓVODAI BEÍRATÁS
ÓVODAI BEÍRATÁS Az óvodába azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, illetve felvehetők azok a gyermekek is, akik a 3. életévüket a felvételtől számított fél éven belül betöltik, feltéve, ha a településen minden 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ezeknek a gyerekeknek abban az évben amelyben a 3. életévüket betöltik, azaz a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi 4 órában kötelező óvodai nevelésben részt venniük. A köznevelési törv.49§ (3.)bek. alapján a kötelező felvételt biztosító óvoda csak azt a gyermeket köteles felvenni,illetve átvenni,aki életvitel szerűen az óvoda körzetében lakik. . A 2017/2018 nevelési év kezdetétől az óvodába járási kötelezettség alóli felmentés a korábbi indokok figyelembevételével, az ötödik életév betöltéséig, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével, jegyzői hatáskörbe tartozik. Az óvodai beíratkozás időpontja: 2018.április 25.szerda délelőtt 10.00-11.30 óráig 2018.április 26.csütörtök délután 13.00-14.30 óráig 2018.április 27.péntek délelőtt 10.00-11.30 óráig Az óvodai beíratás helye: Napköziotthonos Óvoda, Balatonakali Hóvirág u. 21. A beíratáshoz szükséges dokumentumok : A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. A gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata. A szülő, gondviselő személyi igazolványa. Sárándiné Németh Hajnalka óvodavezető
Elolvasom