Év Honlapja 2015
Balatonakali Erdélyi Kör Egyesület
8243 Balatonakali Kossuth u. 40.
Képviselője: Kovács Dániel
Számlaszám: 12083002-00154689-00100008
Adószám: 19381655-1-19
Nyilvántartási szám: 2.818/2007.

Tel: +36 70 607 8396
E-mail: kemendym@gmail.com
A Balatonakali Erdélyi Kör Egyesületet (BEKE) 2007. február 26-án hozta létre a település közel 60 polgára az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján.
A szervezet az 1997. CLVL törvény szerint közhasznú jogállású.
 
Az Egyesület célja:
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása,
- valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység folytatásával a Kolozs megyei (Románia) Várfalva (Moldovenesti) község közigazgatási területéhez tartozó helységek, - elsősorban Kövend (Plaiesti), múltjának és jelenének megismerése és megismertetése, kulturális emlékek feltárása. A település fejlődését elősegítő tevékenység végzése, az Európai Uniós támogatási rendszer figyelembe vételével és alkalmazásával. Balatonakali és Kövend község együttműködése, a falusi életvitel és gazdálkodás közös tapasztalatainak kicserélése és hagyományainak megőrzése.
 
Az Egyesület feladatai:
- a célok megvalósítása érdekében találkozók szervezése legalább évi 2 alkalommal,
- az egyesület tagságának tájékoztatása összejövetel keretében,
- kulturális emlékekből kiállítások szervezése, filmvetítés
- kutatómunka végzése a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése,
- gyűjtések szervezése, lebonyolítása, jótékonysági rendezvények szervezése.
- helyi közéleti eseményekben való részvétel, folyamatos kapcsolattartás az elöljáróságokkal.
 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat.
 
A rendes tag felvételéről, írásbeli felvételi kérelme alapján, az Egyesület Elnöksége dönt.
 
Az Egyesület szervei:
Közgyűlés
Ellenőrző Bizottság
Elnökség
 
A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
 
2014. február 28-án tisztújító közgyűlést tartottunk. Előző vezetőség mandátuma három évre szólt.
 
Elnök: Kovács Dániel
Elnökségi tagok: 
Királyhegyi Ottília alelnök
Nyéki Mihályné pénztáros
dr. Palásthy Julianna
 
Ellenőrző bizottság tagjai: 
Krajcz Józsefné
Lampérth Zoltánné
Biczó Anna