Év Honlapja 2015
Elérhetőségek

Cím: 8243 Balatonakali, Hóvirág utca 21.
Telefon: +36 87 444 207
Email: ovi@balatonakali.hu
Vezető óvónő: Sárándiné Németh Hajnalka

Bemutatkozás

Közösségünk Balatonakali a Balaton északi partján helyezkedik el. Állandó lakosainak száma nem éri el 700 főt. Idegenforgalmi szempontok miatt azonban nyáron az itt élők száma a többszörösére nő. A kempingek, táborok különféle üdülési lehetőségeket biztosítanak a vakációzó gyerekeknek.

Egyetlen 25 férőhelyes, vegyes csoporttal működő óvodánk 1995 augusztusában került átadásra. A falunak ezen részét a 71-es főút válassza el az ófalutól.

Korábban, Balatonakaliból Balatonudvari közös fenntartású intézményébe jártak óvodába a gyerekek. 20 év távlatából, napjainkra teljesen kiépült, megszépült lakóövezet, stílusos buszmegálló és társadalmi munkával épült parkoló fogadja az ideérkezőket.
Az épület mögötti szőlőtáblák, a zöld fenyves helyi adottságainkat hangsúlyozva tündökölnek, erősítve a Balatonpart sajátosságait.

Óvoda

Udvarunk nagy, füvesített sík terület. A játékeszközök felállításánál, elhelyezkedésénél a jól átláthatóság, a sokszínű mozgás biztosítása mellett nagy figyelmet fordítottunk a különböző korosztály érdekeit kiszolgáló eszközök biztonságos használatára is. Az udvar egy részének üresen hagyásával lehetőséget biztosítunk a nagymozgások gyakorlására, labdajátékokra, fogócskákra, sorversenyekre, stb.
Az aszfaltos rész a futóbiciklik, kerékpárok, rollerek, gólyalábak, „holdjárók” mellett a krétarajz, ugróiskola, ugráló kötelezés kiváló helye.

A fedett teraszon elhelyezett asztalok, padok biztosítják, hogy jó levegőn, kulturáltan fogyaszthassuk el gyümölcsfáink és veteményes kertünk terméseit.
Az udvari szolár zuhanyzó és fedett homokozónk segítségül szolgálnak, védettséget biztosítanak a nyári melegekben.
Ablakainkat, virágládáinkat virágokkal díszítjük. Ültetett növényeink között ismert fűszer és gyógynövények is megtalálhatók.

Óvodánk épületének szerkezeténél a fa dominál. A gerendák, burkolatok elhelyezése a csoportszobában tágas teret, nagy beltéri magasságot eredményez. A játékoknál, kiegészítőknél, bútoroknál próbáltuk az adott sajátosságokhoz alkalmazkodni, a stílusjegyeket megőrizni.
Abszolút beillik a környezetbe a néhány éve kialakított parajdi kősóból készült, himalájai só téglákból kirakott prizmával díszített só fal és só pad. Gyógyhatásán túl kedvenc helyszínéül szolgál a meséléseknek, beszélgetéseknek.

Örülünk a méreteiben nem nagy, de jól felszerelt tornaszobánknak. Itt egyéni fejlettségi szinthez igazodva segítjük gyermekeinket, fejlesszük képességeiket.

Az épületegység másik felében található a gazdasági részt képező konyhánk és egyéb kiszolgáló helységei. A kezdeti évekre jellemző saját közalkalmazottaink helyett egy vállalkozó látja el a közétkeztetés feladatait.

Óvoda

Alkalmazotti létszámunk a kezdeti 8 fő helyett 3 fő. A változást hozó döntés indoka mindig a fenntartó részéről való gazdasági szempontok előtérbe helyezése, költségmegtakarítás ténye volt.
A 3 főből 1 fő óvodavezető-szakvizsgázott pedagógus, 1 fő óvónő, 1 fő szakképzett dajka. Gyermekeink helybeliek illetve Dörgicséről, Balatonudvariból, és Fövenyesről érkeznek hozzánk.
Fenntartónk a Balatonakali Község Önkormányzata.
Szakmai munkánkat a Balatonfüredi Nevelési Tanácsadó munkatársai célirányos fejlesztő foglalkozásaival segítik, illetve felkínálják a szülők részére. A logopédia fejlesztéseket a hitoktatáshoz hasonlóan helyben szervezzük meg.

Az egészségügyi szakemberek (háziorvos, fogorvos) közül a legszorosabb kapcsolatban a védőnővel állunk. Ő a szülőket egyéb aktuális információval is ellátja.

A helyi pedagógiai program hitvallása: ,,Minél hosszabb a gyermekkor, annál harmonikusabb és boldogabb lesz a felnőtt élete." (Kodály Zoltán) E gondolat jegyében a nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a hosszú gyermekkor az általunk igen fontosnak tartott gyermeklélektani ismeretek alapján alkalmazott módszerek, eszközök, anyagok kiválasztásával egy abszolút biztonságot, nyugodtságot, derűt sugárzó légkörben még hosszabbá válhasson. Teljesítményorientált nevelés helyett, a szabad játék biztosításával, a biztonságot adó, nyugodt légkörrel, rugalmas, folyamatos napirenddel, az érzelmi nevelés előtérbe helyezésével eredményesen járuljunk hozzá a boldog gyermekkorhoz. Tudomásul vesszük, hogy minden gyermek más, önmagához képest fejleszthető, ugyanakkor valamennyien szeretetre, sikerélményre vágynak!
Pedagógiai munkánkat a már többször módosított és kiegészített helyi Pedagógia Programunk szerint végezzük.
Alapvető célunk, hogy a szabad játék biztosításával, a gyermeki igények, érdeklődések, aktuális állapot és érettség figyelembevételével járuljunk hozzá a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztéséhez.

Megfigyelések útján igyekszünk kibontakoztatni a gyermekekben rejlő lehetőségeket, felfedezni és támogatni az esetleges tehetség ígéreteket.
Fokozott figyelemmel fordulunk a nehezen szocializálható, eltérő ütemben fejlődő vagy hátrányos helyzetű gyermekek felé.
Az eredményekhez, sikerekhez feltétlen szükséges a családi háttér ismerete, a célokért való közös együttműködés.
Az esélyegyenlőség biztosításával valamennyi 5, -6, -7 éves óvodás úszásoktatáson vehet részt. Évente 3-4 alkalommal valamennyi gyermek számára bábszínházi látogatást szervezünk.

Óvoda

Évente egyszer a családokkal együtt kirándulni megyünk, melynek mindig pozitív visszhangja van, csapatépítő jellege erősödik.
A különféle ünnepélyeinket, rendezvényeinket a hagyományainknak megfelelően ünnepeljük. Mindenről fényképeket, videofelvételeket készítünk.
A Mikulás, idősek napi és szüreti felvonulás eseményein, községi szinten is részt veszünk, szerepelünk. Együtt vigadunk a felnőttekkel, őrizzük a helyi értékeket.
A szüreti munkálatok műveleteibe közelről is bepillantást nyerhetünk. Szüretelhetünk a családi pincéknél, mustkóstolásra is ellátogatunk. A gyerek életkorának megfelelő hagyományok ápolása megvalósul az óvoda életében is, és a település speciális színterein is.
Kiemelt feladatként kezeljük az egészséges életmódra nevelés és az anyanyelvi nevelés feladatait, valamint közvetlen környezet megismerésére, megszerettetésére, védelmére nevelést. Fontosnak tartjuk a környezettudatos szemlélet kialakítását.
A Balaton élővilága, az itt élő emberek életmódja minden évszakban lehetőséget ad a folyamatos megfigyelésekre, kísérletezésekre, élményszerzésekre, felfedezésekre.

A gyermekek nevelését egyéni fejlettségükhöz igazodó differenciált bánásmód elve alapján valósítjuk meg. Biztosítva ezzel az önkifejezésüket, kreativitásukat, az óvoda-iskola átmenet zavartalanságát, a majdani tanulás feltételeit.

Életképek
FérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinapFérfinap