Év Honlapja 2015
BALATONAKALI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
8243 Balatonakali, Révész u. 2.
Képviselője: Sövény Gergő
Számlaszám: 10400425-50526989-76521014
Adószám: 19311353-1-19
Nyilvántartási szám: 19-01-0001880 (Veszprémi Törvényszék)

Tel: +36 70 70 33 776
E-mail: kutoralapitvany@gmail.com
Balatonakali Gyermekekért Alapítvány
 Az Alapítvány kuratóriumának tagjai:
 
· a mindenkori alpolgármester – jelenleg Tóth László
· a mindenkori óvodavezető jelenleg Sárándiné Németh Hajnal Ibolya
· a község egyik tiszteleti polgára: Hudák Józsefné
· Sövény Gergő – a kuratórium elnöke
· Dr. Palásthy Julianna – alapító
 

A Balatonakali Gyermekekért Alapítványt 2021. július 27-én Dr. Palásthy Julianna alapító mint néhai Kutor Lajos által felkért végrendeleti végrehajtó hozta létre, Balatonakali Község Önkormányzatának mint végrendeleti örökösnek a felhatalmazása, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378. §-a alapján.

Az Alapítvány célja:

 

Az Alapítvány célja: Balatonakali község gyermekeinek és fiataljainak egészséges életmódra nevelése, betegségek megelőzésére teendő szakmai, társadalmi összefogás megszervezése, tehetségük kibontakozásának elősegítése, programok szervezése. A gyermekek és az ifjúság lelki, szellemi életének gyarapítása, kulturális, művészeti, sportolási lehetőségek biztosítása. Kutor Lajos – az akali gyermekek jótevője – emlékének folyamatos ébrentartása.

Alapcél szerinti tevékenységek:

Az Alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében a következő alapcél szerinti tevékenységeket végzi:

 · Tehetségkutatás, művészeti és egyéb  tanfolyamok szervezése.
· Egészségmegőrzés,  torna és egyéb szabadidős tevékenységhez szükséges felszerelések beszerzése.
· Gasztronómiai ismereteket alapozó, konyhatechnikai jártasságot fejlesztő eszközök vásárlása.
· Környezetbarát, természetvédő magatartás kialakítását segítő programok támogatása (kirándulások, kiadványok stb.)
· A gyermekek oktatásával foglalkoztatásával kapcsolatos költségek térítése.
· Ünnepek költségeinek finanszírozása.
· Az óvodai nevelés, oktatás ellátásához szükséges szakmai, egyéb anyagok beszerzése, fogyóeszközök pótlása, költségeinek, egyéb óvodai működési költségek térítése, stb.
· A bármely tanulmányi területen tehetséges és rászoruló tanulók támogatása
· A nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése
· A tanulókkal kiemelkedően foglalkozók támogatása
· Diákpályázatok támogatása
· Egyéb szociális és jóléti célú támogatás
· A sportban kiváló eredményeket elért tanulók támogatása
· A középiskolások, főiskolások, egyetemisták támogatása

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat.
A kuratórium tevékenységéről, üléseiről rendszeres tájékoztatást ad az Akali Tv-ben, az Akali Hírek-ben, és a Balatonakali.hu oldalon