Év Honlapja 2015
Lomtalanítás időpontja: május 6-tól 10-ig.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Az elmúlt években kialakított rend helyett az ÉBH Nonprofit Kft. megbízásából a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nem közterületről, hanem előzetes egyeztetést követően, évente egy alkalommal, ingyenesen házhoz menő rendszerben 2 m3-es mennyiségig szállítja el a lomhulladékokat. A házhoz menő lomtalanítás lényege, hogy az ingatlanhasználó a lomhulladékait összegyűjti, kerítésen belül elhelyezi, és egy meghatározott időpontban, az ingatlanhasználó jelentétében Társaságunk munkatársainak átadja.

Lomhulladék: háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos ami nem fér bele a rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe pl. bútor, ágybetét, kerékpár, szőnyeg, babakocsi, kerti bútor.
Lomtalanítás
A természetes személy ingatlanhasználók részére az ingyenes házhoz menő lomtalanítási szolgáltatást az alábbi módon és feltételekkel nyújtjuk:

A szolgáltatást csak az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki rendelkezik közszolgáltatási szerződéssel és díjtartozása nem áll fenn.

A szállítási napot (munkanap) Társaságunk az ingatlantulajdonosok felé postai úton megküldött tájékoztatóban jelöli meg. Társaságunk munkatársai a lomtalanítás napján 7-15 óra között végzik a lomhulladékok átvételét. A hulladék átadásánál személyesen szükséges jelen lenni az ingatlantulajdonosnak vagy meghatalmazottjának.

Előzetes egyeztetés nélkül, közterületre kihelyezett lomhulladékot nem szállítjuk el. A 2 m3 feletti lomhulladék mennyiség esetén a többlethulladékot térítési díj ellenében konténerben tudjuk elszállítani. A többlet lomhulladék elszállítás díjáról és módjáról az Ügyfélszolgálaton az időpont egyeztetésekor tudunk információt adni.

A következő hulladéktípusok nem minősülnek lomhulladéknak, ezért a lomtalanítási szolgáltatás keretében nem áll módunkban ezeket elszállítani. Az alábbi tájékoztató segítségével szeretnénk segítséget nyújtani a hulladékok megfelelő elhelyezésében:
A lomhulladékok gyűjtése során NEM ADHATÓK ÁT az alábbi hulladékok

Gumiabroncs hulladék: a gumiabroncsok az autószervízekben a gumik cseréjekor leadhatók.

Veszélyes hulladék (festékek, lakkok, permetszerek stb.): egyeztetett időpontban a Fűzfői Hulladékégető Kft-hez térítés díj ellenében beszállíthatók (elérhetősége: info@fuzfoiegeto.hu, + 36 88 589960)

Zöld hulladék: A zöldhulladék a Balatonfüredi Regionális Komposztáló Telepen elhelyezhető Balatonfüred, Aszófői út (hrsz 087), nyitva tartás: H-P:7-15, ápr.1-től nov. 30.-ig szombaton 8-12 (saját beszállítással).

Építési-bontási hulladék: az Aszófői úti volt hulladék lerakó területén Balatonfüred, Aszófői út (hrsz 087), nyitva tartás: H-P:7-15, ápr.1-től nov. 30.-ig szombaton 8-12, térítési díj ellenében elhelyezhetők 1 tonna mennyiségig (saját beszállítással).

Gyógyszer hulladék: hulladékká vált gyógyszereket a gyógyszertárakban leadhatók.


Települési szilárd hulladék: a rendszeres hulladékszállítás alkalmával hulladékgyűjtő edényből vagy Társaságunk emblémájával ellátott zsákban elszállítjuk.

A házhoz menő szelektív hulladék elszállítása rendszerében gyűjtött papír, PET, üveg, stb. hulladékok elszállítása a szolgáltatás keretében megoldott, lomtalanítás során ezen hulladékok nem kerülnek elszállításra.


Lomtalanítás
Letölthető fájlok