Év Honlapja 2015
Egyéni horgászverseny, a BBHSZ tagegyesületek horgászai részére.

Feeder Kupa BBHSz
Leírás
                             A Bakony – Balaton Horgász Szövetség  2019. évi
 
                                              „Tóth István Emlékverseny”
  
                                                                 versenykiírása

 

Verseny időpontja:            2019. április 6. (szombat)
 

Verseny helyszíne:            Balatonakali strand  [mindösszesen 40 versenyhellyel]

Verseny rendezői:             Bakony - Balaton Horgász Szövetség
                                            Balatonakali és Vidéke Horgász Egyesület

Versenybizottság:              Hideghéthy Csaba  BBHSZ elnök
                                             dr. Táncsics Aladár, BBHSZ ügyvezető elnök
                                             Sárközi István, Balatonakali és Vidéke HE elnök

 

A versenyre kizárólag a saját horgász egyesületen keresztül lehet  benevezni.
 

Nevezési határidő:            2019. március 29. (péntek) 14.00 óra
 

Nevezési szabályok:   A  nevezéseket  a   bbhsziroda@gmail.com címre lehet /kell beküldeni  "Nevezés"  tárgy megjelöléssel és az alábbi adat tartalommal:

- egyesület neve,
- nevezett versenyzők nevei,
- kísérők száma összesen,

- 24 órás területi engedély szükséglet (db)

A nevezések a beérkezési sorrendjében kerülnek rögzítésre, majd figyelembe vételre. A rendelkezésre álló versenyhelyek száma 40.

Az elmúlt évek gyakorlata szerint a tavaszi balatoni egyéni versenyen  ez versenyhely szám mindig elegendő volt. Amennyiben a nevezési határidőt követően marad üres versenyhely, azokat a Versenybizottság a helyi  rendező egyesület részére  biztosítja.

Nevezési díj1.000 Ft/versenyző  [A nevezési díj tartalmazza a versenyző ebédjének árát is.]    
  

A  horgászverseny szabályzata:

1./ A verseny a 2019. évben hatályos balatoni horgászrend szabályainak megtartásával, a balatoni horgászrendben rögzített fogási limitek figyelembevételével kerül lebonyolításra. A versenybizottság biztosítja az azonnali mérlegelést azoknál a halaknál is amelyeket kifogás után kíméletesen vissza kell a vízbe helyezni. A többi zsákmány mérlegelése a verseny lezárását követően történik. Ezeket a halakat a verseny alatt olyan méretű tartó szákban kell elhelyezni amely biztosítja a halak törődésmentes élve tartását.


2./ Versenyzői kategóriákFelnőtt férfi, felnőtt nő, ifjúsági

    - Ezekben a kategóriában  a BBHSZ tagegyesületnél tagsággal rendelkező horgász indítható.    - A nők és az ifjúsági versenyzők eredménye önálló kategóriában csak akkor kerül értékelésrer, ha a nevezési határidőig  legalább hat  - hat nevezés, illetve a versenyre hat - hat versenyző beérkezik.


3./  Versenyszabályok:  Versenyzőként 1 bot, 1 horoggal felszerelve használható. 
Egyszerre 1 bot lehet a vízben, tartaléknak akármennyi rendelkezésre állhat, de ezeket úgy kell elhelyezni a parton, hogy ne keltse a több botos használat látszatát.

Etetéshez használható külön etetőbot, de ennek használata esetén, a szereléket ki kell húzni a vízből arra az időre, amíg etetünk. Etetni lehet kézzel dobott gombócokkal, csúzlival, bordás vagy egyéb kosárral Etetető hajó és más eszköz használata nem engedélyezett. 

A verseny időpontjában fogási tilalom alá eső halakat mérlegelés nélkül, haladéktalanul vissza kell a vízbe helyezni. A fogható de mérete, vagy a kifogható összmennyisége miatt visszahelyezendő halak mérlegelése soron kívül történik. A mérlegelést követően a kíméletes visszahelyezésnek kell történnie!

4./ Értékelés:

Az értékelés a lemérlegelt halak összesített súlyadata alapján történik, 1 grammhal = 1 pont. Pontazonosság esetén a kifogott halak száma dönt.

5./ Díjazás:     - Kategóriánként az I-III. helyezett versenyző érmet és oklevelet kap.     - Különdíjban részesül a legnagyobb halat kifogó versenyző. 

A versenyben résztvevők (egyesületek, magánszemélyek) további különdíjakat  alapíthatnak, illetve ajándéktárgyakat is felajánlhatnak. Erről Sárközi István versenybizottsági tagot, a Balatonakali és Vidéke HE elnököt kell rövid úton értesíteni: Tel:  06 70 5571535, e-mail cím: 
to=gyula.sandor@gmail.com">sarkoziistvan58 @gmail.com

6./ Óvás: A verseny során esetleg felmerülő óvást az erre okot adó cselekmény vagy mulasztás megtörténtét követő 30 percen belül a vélelmezett szabálytalanság érintettjének a Versenybizottság valamelyik tagjának kell bejelenteni,  az óvási díj (5.000 Ft.) befizetése mellett. 
Az óvást – az érintettek meghallgatását követően - a Versenybizottság a helyszínen elbírálja.

7./Rendezés: A verseny lebonyolítása során a versenyzőknek és az érdeklődőknek a Versenybizottság tagjai adnak felvilágosítást, segítséget.

8./ A verseny időrendje:
 

6:30 óráig

Beérkezés a balatonakali strandra

 

6:30 órától


Regisztráció és sorsolás. [A  rajthely számok kihúzása  a regisztráció (beérkezési idő)   sorrendjében történik.] 

 

7:15 óra

Technikai értekezlet,  ezt követően a versenyhelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre.

 

7:45 óra

Első dudaszó -> etetés kezdete

 

8:00 óra

Második dudaszó -> verseny kezdete

 

12:50 óra

Harmadik dudaszó -> verseny vége előtti 10 perces figyelmeztetés

 

13:00 óra

Negyedik dudaszó -> verseny vége
A dudaszó elhangzásakor  már megakasztott hal a versenybe akkor számít bele, ha a hal szákolása 15 perc alatt megtörténik

 

13:00 órától

Mérlegelés a verseny helyszínén, kizárólag a versenyző jelenlétében

 

13:30 órától

E b é d

 


Kb. 14.30 óra       EREDMÉNYHIRDETÉS

 
 

  9./  Személy-gépkocsikkal kizárólag a kijelölt helyen szabad parkírozni. (A felszerelések ki és bepakolása a helyszínen lévő rendezők útmutatása szerint történik.)

10./ A rendezők kifejezetten kérik, hogy a verseny során minden résztvevő fokozottan vigyázzon magára, másokra,  vigyázzon értékeire.  Elveszett tárgyakért nem vállalunk felelősséget. Ugyancsak nem vállal a rendezés felelősséget az esetleges balesetekért.

                                                                           

Veszprém, 2019. március 12.                       Szeretettel várunk minden versenyzőt!
      
                                                                                                                                               

                                                                                                         Versenybizottság   nevében:
                                                                                                       
                                                                                                                 dr. Táncsics Aladár