Év Honlapja 2015
Balatonakali Község Önkormányzatának ösztöndíjpályázata helyi fiatalok támogatása céljából a 2017/2018. tanév második féléve eredményeire vonatkozóan a 2018/2019. első félévére.

Támogató: Az Európai Unió (Európai Strukturális és Beruházási Alapok) és Magyarország Kormánya.
"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében" elnevezésű, EFOP-1.5.2-16-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében.

Ösztöndíj pályázat
A pályázat célja Az ösztöndíjpályázat célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.

A pályázók köre:
Az ösztöndíjpályázaton kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű 13 évnél idősebb diákok jelentkezhetnek, akik középiskolai, vagy felsőoktatási intézményben (hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Hátrányos helyzetűek, az elbírálás szempontjából azok az egyének, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500%-át. A jogosultság megállapításához a jövedelmi viszonyokról nyilatkozatot kell benyújtani. A pályázat tartalmazza a pályázó személyes adatait, félévi értesítőjét, tanulmányi előmenetelét, esetleges elért eredményeit, dicséreteit, helyi közösségi munkáját.
Az ösztöndíj mértéke:
A támogatás célja, hogy az ösztöndíjban részesülők tanulmányaikkal kapcsolatos költségeiket fedezni tudják, ebbe beleértve a közvetlen tanulmányi költségeket (tandíj, tanszerek beszerzése), és az utazási költségeket is. Az ösztöndíj összege havi 14 000 forint, időtartama 5 hónap (szeptemberjanuár hónapokban).
Az ösztöndíj folyósításának feltételei:
A támogatott fiatalok ösztöndíjra való jogosultsága a középiskolai, felsőoktatási intézményi jogviszony igazolás alapján történik. A tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok ösztöndíjpályázatának elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:
- hátrányos helyzet értékelése a 2. pontban felsorolt szempontok szerint, – tanulmányi eredmény, (év végi bizonyítvány másolata), – közösségi szerepvállalás.
A pályázatok értékelése az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján történik.

Pályázatok benyújtási határideje: 2018. szeptember 14. A benyújtás módja: személyesen vagy postai úton, Balatonakali Község Önkormányzata, Balatonakali, Kossuth u. 45.