Év Honlapja 2015
KEDVES SZÜLŐK!
AZ ALÁBBIAKBAN A BALATONFÜREDI JÁRÁSI HIVATAL ISKOLAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓJÁT OLVASHATJÁK.
Tájékoztatás Általános iskolai beiratkozásról
HIRDETMÉNY

A Balatonfüredi Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról.

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek TAJ-kártyája,
 a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/ee/15000/VJH_1_2019_sz_hivatalvezet %C5%91i_rendelkez%C3%A9s.pdf internetes oldalon megtekinthető.
Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhat.


Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonfüredi Járási Hivatal