Év Honlapja 2015
Balatonakali Község Önkormányzat képviselőtestületének 6/2017. (VIII.23.) önkormányzati rendelete, mely A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosítása, alapján az önkormányzat egyszeri tanévkezdési beiskolázási támogatásban részesíti azokat az állandó lakosú általános-, közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulókat, ill. szüleiket, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át.
Beiskolázási támogatás
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban.

A kitöltött nyomtatványokat ügyfélfogadási időben a pénzügyi osztályon szíveskedjenek leadni! A közép- és a felsőoktatási intézmény tanulói esetében az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, általános iskolás tanuló esetén a diákigazolvány fénymásolatát mellékelni szükséges.

Kérjük, hogy adategyeztetés céljából hozzák magukkal a következő okmányokat: személyi igazolvány (kiskorú személy esetén törvényes képviselő, nagykorú személy esetén saját), lakcímkártya, adóazonosító jel, TAJ kártya, bankszámla szám!

A kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatás összegét az adatlapon megadott bankszámla számra utaljuk.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda 8-16 óráig, péntek 8-13 óráig (ebédidő: 12-12:30-ig)

A dokumentumok benyújtási határideje, valamint a kifizetés folyamatos,
az alábbiak szerint:

- Általános iskolások benyújtási és kifizetési határidő: 2019. augusztus 26. - szeptember 30.
(18.000,- Ft/fő)
- Középiskolások benyújtási és kifizetési határidő: 2019. szeptember 2. – október 31.
(22.000,- Ft/fő)
- Főiskolások benyújtási és kifizetési határidő: 2019. szeptember 16. – október 31.
(26.000,- Ft/fő)

További információ: Resze-Teklovics Barbara, Tulman Renáta pénzügyi ügyintézők 87/544-047


Koncz Imre Dr. Szabó Sándor
Polgármester Kirendeltség vezető