Év Honlapja 2015
A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) számú helyi rendelet 12. §-a alapján a rászorulók részére a téli fűtés biztosításához, természetbeni ellátás formájában ingyenesen tűzifa vagy szén adható. Az a személy részesíthető e támogatásban, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, (71.250 Ft) egyszemélyes háztartás esetén 300%- át (85.500 Ft) és ha a lakása fával vagy szénnel fűthető. A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa, vagy 4 q szén, alkalmanként. A támogatás a fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, vagy 10 q szén formájában biztosítható.
A Belügyminisztérium által támogatott, kiosztható tűzifamennyiség megérkezett az Önkormányzathoz. A szociális célú tűzifa igényeket kérjük január 15-ig leadni a Hivatalban. Ügyintéző: Meretei Anikó, emelet, 2. sz. iroda
Települési tüzelőtámogatás