Év Honlapja 2015
#maradjotthon
Újabb intézkedések
TÁJÉKOZTATÁS

Balatonakali község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a további döntéseket hoztam és az alábbi kéréssel fordulok a lakossághoz:

1.) Balatonakali község közigazgatási területén 2020. március 23-én 12 órától a játszóterek használatát megtiltom, mert fertőtlenítésük nem megoldott. A játszótereket műanyag szalaggal kerítjük le.

2.) A tervezett létszámtól függetlenül - 2020. március 24-én 0 órától minden beltéri és szabadtéri rendezvény tartását megtiltom.
Tájékoztatom a Lakosságot és minden érintettet, hogy a rendezvénytartásra vonatkozó engedélyt, valamint ahhoz kapcsolódó közútkezelői hozzájárulást, közterület foglalási engedélyt a veszélyhelyzet fennállása alatt az Önkormányzat nem ad ki.

3.) A polgári esküvők tartását - a jelenlegi helyzetben - csak a házasulók és tanúik részt vételével engedélyezem. Aki teheti, halassza későbbre az ilyen szándékát.

4.) Felhívom a strandon horgászók figyelmét, hogy egymástól tartsanak védőtávolságot, ne menjenek át szomszédukhoz se beszélgetni, se más okból. Egy helyen maximum az egy háztartásban élők „telepedjenek le”.

5.) Aki a településen rászoruló vagy egyedül élő „ellátatlan” személyről tud, azonnal jelezze az Önkormányzat felé.

6.) Lázas, köhögő beteg ne menjen a rendelő közelébe se! Telefonon keresse a doktor urat a 87/444-086 számon vagy a hozzátartozóját küldje el hozzá.
Az orvosra várók a váróteremben - lehetőség szerint - csak egyesével tartózkodjanak. Ha mód van rá inkább a szabadban, kívül várakozzanak.

Balatonakali, 2020. március 23.
Koncz Imre
polgármester sk.