Év Honlapja 2015
Balatonakali község Polgármestere – a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel (melyet az Ogy. a 2020. évi XII. törvénnyel fenntartott), A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az elrendelt veszélyhelyzetben (mint a települési önkormányzat Képviselőtestületének a feladat- és hatáskörének gyakorlója) – 2020. május 11.-én a következő döntést hoztam:
Újabb enyhítések a strandon
75/2020. (V. 11.) határozat

Balatonakali község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

a 73/2020. (V. 4.) határozatomat az alábbiak szerint módosítom:

A 5) bekezdésben lévő a strand látogatására vonatkozó korlátozásokat visszavonom.

A strand területe és az ott lévő büfék, üzletek a fennálló egyéb előírások betartása mellett látogatható.

A strandi játszótér használata továbbra is tilos!

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, településüzemeltető, strandgondnokBalatonakali, 2020. május 11.


Koncz Imre
polgármester
Újabb enyhítések a strandon
Újabb enyhítések a strandon
Újabb enyhítések a strandon