Év Honlapja 2015
Balatonakali község Polgármestere – a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel (melyet az Ogy. a 2020. évi XII. törvénnyel fenntartott), A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az elrendelt veszélyhelyzetben (mint a települési önkormányzat Képviselőtestületének a feladat- és hatáskörének gyakorlója) – 2020. május 11.-én a következő döntést hoztam:
Újra lehet használni a konditermet
77/2020. (V. 11.) határozat

Balatonakali község Polgármestere a Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva
hozzájárulok, hogy 2020. május 14.-én 14 órától a kondi-terem az alábbi feltételekkel kinyisson:

1.) A konditermet előre egyeztetett módon – melynek idő-rendi beosztásáról az elnök gondoskodik – naponta 1-1 órára használhatják a balatonakali állandó lakosok.
2.) Egyszerre max. 2 személy tartózkodhat a konditeremben. (Lehetőség szerint egyszerre csak közös háztartásban élők használják.)
3.) A konditermet használok kötelesek gondoskodni az edzés előtt és utána az eszközök, gépek, bútorzat fertőtlenítéséről, a helyiség fertőtlenítő takarításáról és a szellőztetésről.
A fertőtlenítésről szóló protokoll elkészítése, betartatása az elnök feladata.
4.) A takarítás ideje a naponta engedélyezett 1 órába beleszámít.
5.) A fertőtlenítő szerek, eszközök megvásárlása a szakosztály feladata.

Határidő: 2020. május 14.
Felelős: Hosszú Richárd Body szakosztály elnök


Balatonakali, 2020. május 11.

Koncz Imre
polgármester
Letölthető fájlok