Év Honlapja 2015
Ezennel értesítem a Tisztelt lakosságot, Partnereket, hogy Balatonakali Község Önkormányzata megindította Balatonakali településrendezési eszközeinek (a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és melléklete, a szabályozási terv) felülvizsgálatára vonatkozó eljárását.
Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Az eljárás célja, hogy a településrendezési eszközök megfeleljenek a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezéséről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (MaTrT), különösen az abban foglalt Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervével meghatározott előírásoknak. Ezzel az önkormányzat az MaTrT 93.§ (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét teljesíti.

Az eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott teljes eljárás keretében történik, a lakosság és a Partnerek bevonásával.

A tervek kidolgozása a lakossági és partneri észrevételek, vélemények beérkezését követően történik.

Kérem a Tisztelt lakosságot és a Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2019.(IV.1) számú rendeletében foglalt Partnereket, amennyiben észrevételük, javaslatuk vagy módosítási szándékuk van a tervekkel kapcsolatban, jelezzék önkormányzatunk felé.

Az észrevételeket, javaslatokat, módosítási igényeket írásban, a Polgármesternek címezve kérjük megküldeni levélben a 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45 címre, vagy emailen a polgarmester@balatonakali.hu címre.
Kérjük a levélben, emailben az alábbiakat szerepeltesse:

• Tárgy: Településrendezési eszközök felülvizsgálata
• a véleményező, javaslattevő nevét,
• lakhelyét, székhelyét vagy telephelyét,
• a véleményét, javaslatát,
• elérhetőségét (telefon vagy email cím).

Az észrevételek, javaslatok megküldésének határideje: 2021. 07.15.
A határidő lejárta után beérkezett észrevételeket, javaslatokat nem áll módunkban a felülvizsgálat során figyelembe venni.

Balatonakali, 2020. június 10.

Koncz Imre
polgármester