Év Honlapja 2015
TISZTELT BALATONAKALI LAKOSOK!

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 18.§-a alapján

„(1) Balatonakali község Önkormányzata azokat a községben bejelentett lakóhelyű általános-, közép- és a felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulókat ill. a szüleiket egyszeri tanévkezdési beiskolázási támogatásban részesíti, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át. A jogosultság megállapításához a jövedelmi viszonyokról nyilatkozatot kell benyújtani.”
Iskolakezdési támogatás
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban.

A kitöltött nyomtatványokat ügyfélfogadási időben a pénzügyi osztályon szíveskedjenek leadni! A közép- és a felsőoktatási intézmény tanulói esetében az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, általános iskolás tanuló esetén a diákigazolvány fénymásolatát mellékelni szükséges.

Kérjük, hogy adategyeztetés céljából hozzák magukkal a következő okmányokat: személyi igazolvány (kiskorú személy esetén törvényes képviselő, nagykorú személy esetén saját), lakcímkártya, adóazonosító jel, TAJ kártya, bankszámla szám!

A kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatás összegét az adatlapon megadott bankszámla számra utaljuk.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda 8-16 óráig, péntek 8-13 óráig (ebédidő: 12-12:30-ig)

A dokumentumok benyújtási határideje, valamint a kifizetés folyamatos,
az alábbiak szerint:

Általános iskolások benyújtási és kifizetési határidő: 2021. augusztus 26. - szeptember 30.
(18.000,- Ft/fő)

Középiskolások benyújtási és kifizetési határidő: 2021. szeptember 1. – október 31.
(22.000,- Ft/fő)

őiskolások benyújtási és kifizetési határidő: 2021. szeptember 14. – október 31.
(26.000,- Ft/fő)

További információ:

Resze-Teklovics Barbara, Tulman Renáta pénzügyi ügyintézők 87/544-047