Év Honlapja 2015
A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) számú helyi rendelet 12. §-a alapján, a rászorulók részére a téli fűtés biztosításához, természetbeni ellátás formájában, ingyenesen tűzifa vagy szén adható.
Települési tüzelőtámogatás
Az a személy részesíthető e támogatásban, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250 Ft), egyszemélyes háztartás esetén 300%-át (85.500 Ft), és ha a lakása fával vagy szénnel fűthető.

A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 2 m3 tűzifa, vagy 4 q szén, alkalmanként. A támogatás a fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa, vagy 10 q szén formájában biztosítható.

A Belügyminisztérium által támogatott, kiosztható tűzifamennyiség megérkezett az önkormányzathoz. A szociális célú tűzifa igényeket kérjük 2022. január 15-ig leadni a hivatalban.