Év Honlapja 2015
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a településünkön erősen emelkedő megbetegedési adatok miatt, a lakosság egészségének védelme érdekében, az alábbi korlátozásokat rendelem el:
Járványvédelmi korlátozások rendezvényeinken, hivatali ügyintézés során
• Az önkormányzati tulajdonú közösségi színtereken, és a közösség által használt épületekben, 10 főnél több főt érintő rendezvény megtartását megtiltom!

• A 10, vagy annál kevesebb főt érintő rendezvényeket meg lehet tartani, a résztvevők kizárólagos felelősségére, viszont a rendezvényen mindenki köteles maszkot használni, a belépéskor elvégezni a kézfertőtlenítést és a rendezvényen lévőknek, kivétel nélkül a helyszínen kihelyezett íven regisztrálni kell.

• Az önkormányzati közművelődési és hivatali épületekben, kötelezővé teszem a maszk használatát, valamint az ügyfelek és vendégek számára a belépéskori kézfertőtlenítést!

• A csütörtöki személyes főépítészi ügyfélfogadást átmenetileg megszüntetem! A főépítész elérhető a foepitesz@balatonakali.hu emailcímen, valamint kizárólag csütörtökönként 10 órától 14 óráig, a 06-87/444-527 telefonszámon.

Fenti intézkedések 2021. november 17-től hatályosak és mindenki számára kötelezően betartandók!

Kérem a lakosságot, hogy hivatali ügyeik intézése során, csak akkor keressék fel a különböző hivatalokat (Önkormányzati Hivatal, Kormányhivatal stb.) ha személyes jelenlétük elengedhetetlen az ügyeik intézése során. Minden egyéb ügyüket elektronikusan vagy telefonon intézzék! Lehetőség szerint azokon a zárt helyeken, ahol egy időben többen tartózkodnak, mások és saját maguk érdekében viseljenek maszkot!

Az aggasztó adatok okán bevezetett intézkedések következetes betartását, illetve a lakosság türelmét, tisztelettel köszönöm!

Balatonakali, 2021 november 16.
Koncz Imre pm.