Év Honlapja 2015
A Kormány a kialakult helyzetben, a lakosság téli tüzelőanyag igényének megfelelő kielégítése érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.
Barnakőszén igényfelmérés - Felhívás
Önkormányzatunknak szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat.
Mindezek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában van barnakőszén felhasználás, ill. tervezi azt, úgy a várható felhasználási igényét jelezze szeptember 29-ig hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

• név,
• lakcím és
• mennyiség mázsában kifejezve.

Igényét Meretei Anikó ügyintézőnek az alábbi formában jelezheti: hivatalunkban személyesen, telefonon a 87/444-255/3-as melléken vagy az igazgatas@balatonakali.hu címre való megküldéssel.