Év Honlapja 2015
Balatonakali Község Önkormányzata a tulajdonában lévő lakás bérletére pályázatot hirdet.
Pályázati hirdetmény
1.) Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 157/2022. (VIII. 29.) számú határozata értelmében bérlakás célra pályázatra meghirdeti a Balatonakali, Strand u. 6. szám alatti 392 m2 alapterületű telken lévő alábbi épületét:

A lakás adatai:

- alapterülete: 44,2 m2
- műszaki jellemzői: három félszoba, étkező, főzőfülke, fürdő, nappali.
- összkomfortos fűtés: egyedi cirkófűtés,
- víz-, villany- és gázfogyasztás mérősítve.

Az épületben néhány bútor található. Ezt igény szerint a bérlő használhatja.
Amennyiben erre nem tart igényt, azokat a bérbeadó elszállítja.

A házhoz tartozó kertet a bérlő konyhakertnek használhatja.
A fű vágásáról az ingatlanon és az utca ház előtti szakaszán gondoskodnia kell.

2.) A lakás bérleti jogának időtartama:
Határozott időtartam: 2022. október 20. – 2023. szeptember 30. napjáig.
A bérleti jogviszony megújításáról - a bérlő kérelme alapján – a Képviselőtestület 2023. június 30. napjáig dönt.

3.) 2022-ben a havi bérleti díj összege: min. 100.000,-Forint.
A bérleti díj összege a bérleti szerződés időtartama alatt a KSH által közzétett infláció mértékével minden év március 1. napjától automatikusan emelkedik. A bérlőt terhelik a rezsiköltségek (víz, villany, gáz).

4.) A pályázatot 2022. október 14.-én 1300 óráig írásban lehet benyújtani „Lakás pályázat Strand utca” jeligével ellátva a polgármesternek (Cím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.).

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó(k) nevét, a címét (lakhely), elérhetőségét (tel. szám, email), nyilatkozatot a pályázati feltételeknek az elfogadásáról.

5.) A pályázati tárgyaláson – előzetes értesítés nélkül – a Tihanyi Közös Önkormányzati Hiva-tal Balatonakali Kirendeltségén (Balatonakali, Kossuth L. u. 45.) 2022. október 17.-én de. 1000 órakor, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázatát az előírt tartalommal és határidőben erre az ingatlanra benyújtotta.
Meghatalmazott csak szabályszerű meghatalmazással vehet részt a tárgyaláson.

6.) Több jelentkező esetében az ajánlattevőknek az ingatlan havi bérleti díjára licitálni kell a pályázati tárgyaláson.
A pályázók megszabott min. 2.000,-Ft/hó licitlépcsőkkel licitálhatnak egymás ajánlatára.

A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a tárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

Amennyiben a nyertes pályázó 5 napon belül nem köt bérleti szerződést, a sorban utána legmagasabb ajánlatot tevőt kell nyertesnek tekinteni.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak.

A lakás a pályázati tárgyalás előtt, Mészáros Géza településüzemeltetővel (Tel.: 20/282-6330) megtekinthető előzetesen egyeztetett időpontban.

Balatonakali, 2022. szeptember 19.

Koncz Imre
Polgármester