Év Honlapja 2015
A Magyar Posta Zrt. nemrég kinevezett új vezetése racionális lépéseket tesz költségeik csökkentése érdekében, melyek súlyosan érintik a Balatonakaliban több mint fél évszázada jól működő postahivatalt is.
A postahivatal jövője Balatonakaliban!?
Mindannyian megszoktuk, hogy Balatonakaliban postahivatal működik mióta az eszünket tudjuk. A legnagyobb megelégedésünkre a helyi társadalmi élet ikonikus intézménye volt mindig is, amellett, hogy az ott dolgozók legjobb tudásuk szerint, köztiszteletnek örvendő személyekként szolgáltak bennünket. Biztos sokunknak személyes élményei is fűződnek a helyi postahivatalhoz, mint ahogy nekem is.

Talán még öt éves sem voltam, mikor édesanyám kézbesítőként dolgozott a postán. Ha hideg volt akkor a hivatalban óvónőként vigyázott rám az akkori hivatalvezető Kemendyné Anni, ha viszont jó idő volt, akkor büszkén mentem a levelekkel és adtam át a címzetteknek. Sokan emlékszünk jó szívvel még arra hosszú időszakra is, amikor az „örök kézbesítő” volt Vincze néni vagy akár Sümegi Feri. Majd jött egy szintén emlékezetes korszak, amikor egyszer csak azt vettük észre, hogy két bájos fiatal hölgy intézi postai ügyeinket a pult másik oldalán, mindenkinek osztva egy-egy kedves mosolyt. Szinte öröm volt bemenni a postára, mert a két Viki közül midig volt valamelyiknek egy jó szava, mely által már a napunk is szebb volt. Mára már csak egy Vikink maradt, aki miatt még ma is öröm betérni egy csekk befizetése erejéig, na meg persze a ma is mindig kedves mosolyért, jó szóért. No de mi lesz velünk, ha ezt is megvonják tőlünk? Hisz nem csak a postai szolgáltatás racionális átszervezéséről van szó, hanem egy korszak végéről!

Csupán azért osztottam meg az olvasókkal az iménti pár sort, hogy rávilágítsak arra, hogy mint települési vezető és mint születésem óta Balatonakaliban élő lakos, egyaránt fontos ügy számomra a helyi posta ügye. Nem tudom magamévá tenni a Magyar Posta Zrt. jelenlegi menedzsmentjének racionális változtatási tervét és nem is tudom a világot azon a szemüvegen keresztül nézni, mint ahogy teszik ezt ők, csupán a profit oldaláról. Helye lenne egy kis emberségnek azokkal szemben, akik már nem fognak megváltozni és nem fogják webes felületen, hivatali kapun és különböző appokon keresztül intézni mindennapi dolgaikat. Tartozna a mindenkori társadalom vezetése annyival ezeknek az embereknek, hogy szem előtt tartsa az ő érdekeiket is.

Az elmúlt hetek történései alapján viszont tudomásul kell vennünk, hogy az évek során sokat változott a világ és sokat változtak az emberek, akik az érdemi döntéseket meghozzák. A Magyar Posta Zrt. Nyugat-dunántúli Igazgatósága, még a múlt hónapban kereste meg önkormányzatunkat egy általános tájékoztatóval, melyben bemutatta röviden az új postapartneri programot. Mivel a megkeresés akkor nem említette azt egy szóval sem, hogy ez a Balatonakaliban működő postahivatalt érinti, ezért különösebb jelentőséget nem tulajdonítottunk az ügynek. Majd két hét múlva már az illetékes területi vezető keresett telefonon, hogy jelezze: „Ez bizony kimondottan érinti a mi postánkat!”

Az igazgató úr arról tájékoztatott, hogy a kormány nem engedi a posta veszteséges üzemelését, ezért feladatul adta ki a felsővezetésnek, hogy akár racionális lépésekkel is, de oldják meg a problémát. A menedzsment gyorsan felmérte a lehetőségeit és meghozta a döntést, melynek értelmében az 1500 fő állandó lakosságszám alatti településeken megszünteti a postahivatalokat, vagy kiszervezi azokat úgynevezett postapartnereknek, amennyiben van erre hajlandóság az adott településen vállalkozói vagy önkormányzati formában.

Sajnos nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy a mi kis 700 lelket számláló településünk nyári időszakban 10 000 embert szolgál ki. Emlékezzünk rá így volt ez akkor is amikor a helyi polgármesteri hivatalok megszűntek a törvényi változás miatt. Akkoriban igen nagy energiát fordítottam arra, hogy tárgyaljak az illetékes minisztériummal, levelek hadát küldtük balatoni polgármesterek a kormányzati szereplőknek, hogy a hivatalok kialakításánál vegyék figyelembe a nyaralókat is, hisz velük ugyanúgy ügyek keletkeznek, mint az állandó lakókkal. Nem sikerült áttörést elérni sem nekem, sem pedig más polgármestereknek. Csak azon a településen maradhatott saját hivatal, ahol az állandó lakosságszám elérte a 2000 főt. Ez a mai napig így van.

Viszont akkor mégis sikerült elérni egy igen komoly eredményt. A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltségeként, a mai napig helyben látunk el minden önkormányzati feladatot, kiszolgálva a lakosság és üdülőtulajdonosok igényeit. Helyben maradt a pénzügyünk, az adóügyünk, saját anyakönyvvezetőnk van, helyben intézzük a szociális ügyeket és a korábban jegyzőként dolgozó kollégánk ma is jegyzői hatáskörben jár el és látja el feladatait.

A posta esetében sajnos nincs ennyi mozgásterünk! Azt már tudjuk pontosan, hogy áprilistól megszűnik a két helyi alkalmazott munkája, mint kézbesítő. Tapolcáról fogják irányítani, mint bázis posta a Balatonakaliban működő levélkézbesítést. Ez nem kérdés eldöntött tény. A posta a kézbesítési üzletágat saját kezében tartja. A balatonakali postahivatal tekintetében is választás elé állítottak bennünket. Három lehetséges forgatókönyv létezik az alábbiak szerint:

1. Szerződés alapján történő üzemeltetés. Ebben az esetben a szerződő fél, aki jelen esetben az önkormányzatunk, üzleti alapon díjat fizet azért, hogy a posta alkalmazottja a posta eszközeivel továbbra is biztosítsa a folyamatos 8 órás postahivatali szolgáltatást. Ez havonta bruttó 1 650 000,- Ft-ba, évente 19 812 000,- Ft-ba kerülne nekünk.

2. Postaparnerként szerződik önkormányzatunk a postával. Ugyan a postapartner nem lenne muszáj, hogy az önkormányzat legyen, viszont az általam megkeresett erre alkalmas nagyobb helyi vállalkozásoknak nem áll szándékában bevállalni ezt a fajta szolgáltatást úgy, hogy ez nem hoz jelentős profitot, hanem inkább plusz költséget jelent. Így, ha annyira fontosnak tartjuk a postahivatali szolgáltatás megtartását, hogy ehhez forrást is rendeljünk, akkor ezt az önkormányzati költségvetés terhére, mint önként vállalt feladatot kell megszerveznünk. Jelenlegi tudásunk szerint az önkormányzati hivatal könyvtár felőli oldalánál lévő, raktárként használt helységben tudnánk helyet kialakítani. A költsége a partnerprogram keretei közt a partnereknek biztosított 235 000,- Ft+ Áfa felett további minimum 400-600e Ft költségigénnyel bírna havonta. Mindamellett probléma lenne az alkalmazott szabadságolása, szükség szerinti helyettesítése, amit ettől kezdve az önkormányzatnak kell megoldani, egyelőre ismeretlen formában. Ez a változat éves szinten kb. 7M forint plusz kiadást jelentene, a hatalmas rezsi áremelkedésekkel küzdő önkormányzat számára. Fontos tudni, hogy a postai szolgáltatás megszervezése állami feladat, amit a Magyar Posta Zrt., mint 100 %-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság lát el.

3. Megszűnik a postahivatal Balatonakaliban és feladatát mobil posta látja el. Ebben az esetben a szomszédos Dörgicséhez, vagy Balatonudvarihoz hasonlóan nálunk is a mobil posta fog járni és alkalmanként lesz fél óra arra, hogy egy adott helyen várjuk az autót és ha szerencsénk van, akkor el is érjük azt, illetve a megadott időben meg is érkezik a posta autó. Persze sokan vannak akik azt mondják, hogy meg lehet szokni. Ezzel nem vitatkozom, mivel ez ügyben nincs tapasztalatom. A világ számos országában működik ez utóbbi megoldás, viszont ott nagy múlttal rendelkező, jól kidolgozott rendszerként működik a szolgáltatás.

Amint korábban említettem a postapartner rendszer üzemeltetésének feltételeivel megkerestem pár olyan vállalkozást, ahova amúgy is járnak az emberek valamely szolgáltatás miatt, viszont egyelőre nem akadt olyan vállalkozás, aki a szerződési feltételek elolvasása után szívesen áldozna energiát erre. Persze csak a legkézenfekvőbb vállalkozásokat kerestem, ezért ezúton is jelzem a helyi vállalkozásoknak, hogy ha van valaki, akit csak elvi szinten is érdekelhet a postapartneri szerződés, az keressen személyesen. Szívesen tájékoztatom, illetve megmutatom a szerződéstervezetet.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy levélben kerestem fel a két szomszédos település képviselő-testületeit (Balatonudvari, Dörgicse), hogy tájékoztassam őket a nálunk működő postahivatal tervezett bezárásáról. Tudjuk mindannyian, hogy az akali posta nem csak az itt élőket szolgálja ki, hanem pár környező település lakóit, civil szervezetit, hivatalait, illetve vállalkozásait, akiknél már korábban bezárták a postákat. Feltettem a kérdést mindkét testületnek, hogy ha és amennyiben Balatonakali Község Önkormányzata a postahivatal további fenntartását valamely formában bevállalja, nem kis áldozatok árán, akkor esetleg lehet-e arra számítani, hogy a szomszéd települések is hozzájárulnak a költségekhez. Vélhetően a héten erre is megkapjuk a választ.

Mivel a posta is várja álláspontunkat az ügyben, ezért hamarosan döntést kell hozni a postahivatal jövőjéről. A legszomorúbb az, hogy bármiként is döntünk, valljuk be jól nem járhatunk. Az biztos, hogy ugyan olyan színvonalon egyik megoldás választása után sem fog üzemelni az évtizedeken keresztül kiválóan működő akali postahivatal, mint ahogy működött 30 éve, vagy működik ma is!

Balatonakali, 2023. március 16.
Koncz Imre polgármester
A postahivatal jövője Balatonakaliban!?