Év Honlapja 2015
Tisztelt balatonakali lakosok! Balatonakali Község Önkormányzatának képviselőtestülete A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 18.§-a alapján
Iskolakezdési támogatás
„(1) Balatonakali község Önkormányzata azokat a községben bejelentett lakóhelyű általános-, közép- és a felsőoktatási intézményben nappali tagozatos tanulókat ill. a szüleiket egyszeri tanévkezdési beiskolázási támogatásban részesíti, akiknél a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át. A jogosultság megállapításához a jövedelmi viszonyokról nyilatkozatot kell benyújtani.”

Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapról vagy beszerezhető az Önkormányzati Hivatalban.
A kitöltött nyomtatványokat ügyfélfogadási időben a pénzügyi osztályon szíveskedjenek leadni! A közép- és a felsőoktatási intézmény tanulói esetében az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást, általános iskolás tanuló esetén a diákigazolvány fénymásolatát mellékelni szükséges.

Kérjük, hogy adategyeztetés céljából hozzák magukkal a következő okmányokat: személyi igazolvány (kiskorú személy esetén törvényes képviselő, nagykorú személy esetén saját), lakcímkártya, adóazonosító jel, TAJ kártya, bankszámla szám!

A kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatás összegét az adatlapon megadott bankszámla számra utaljuk.

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda 8-16 óráig, péntek 8-13 óráig (ebédidő: 12-12:30-ig)

A dokumentumok benyújtási határideje, valamint a kifizetés folyamatos,
az alábbiak szerint:

 Általános iskolások benyújtási és kifizetési határidő:
2023. szeptember 4. - szeptember 30.
(18.000,- Ft/fő)

 Középiskolások benyújtási és kifizetési határidő:
2023. szeptember 11. – október 31.
(22.000,- Ft/fő)

 Főiskolások benyújtási és kifizetési határidő:
2023. szeptember 11. – október 31.
(26.000,- Ft/fő)

További információ:

Meretei Anikó +36 87 444 255 / 3-as mellék
Tóth-Bubrik Gabriella +36 87 544 047

Balatonakali, 2023. augusztus 31.


Dr. Szabó Sándor
kirendeltség vezető