Év Honlapja 2015
Értesítem a tisztelt horgászokat, stégtulajdonosokat, hogy a horgásztársadalom és a helyi lakosság, valamint a rendezett településkép közös érdekeinek megfelelően, a jövőben a horgászcsónakok és a stégek szárazföldön való elhelyezése már csak szabályozottan történhet.
Tájékoztatás horgászoknak, víziállás (horgászstég) tulajdonosoknak
Az önkormánytat képviselőtestülete 87/2023. (VI. 12.) határozatában megfogalmazta a közös elvárásokat, amelyek már most is érvényben vannak. Mivel a tárolási helyek a közelmúltban lettek kialakítva, ezért mostantól kérjük számon az érintettektől annak következetes betartását.

Korlátozott számban vannak lehetőségek több helyszínen a csónakok és stégek, önkormányzati tulajdonban álló közterületeken való tárolására, területbérleti díj megfizetése mellett.

A 625/4 hrsz. ingatlanon (Halösvény) két helyszínt jelöltünk ki. Közvetlen a horgászegyesület kezelésében álló csónakkikötő szomszédságában, a vasúti kerítés mellett 20 db csónakhely és 10 db horgászstég hely lett kijelölve. Ugyanezen ingatlanon, a Mandulavirág Strand hátsó bejáratánál, szintén a vasúti kerítés mellett, további 10 db horgászstég hely került kijelölésre.

A 616/8 hrsz. ingatlanon (Levendulás lejáró, nyáron a BÜTE kezelésében) 25 db csónakhely van kialakítva és további 10 db horgászstég helyet fogunk számmal ellátva kijelölni hamarosan oda, ahol már elkezdtek sorakozni a stégek.

A fentebb nevezett határozat az alábbi előírásokat tartalmazza:

„Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonakali 625/4 hrsz.-ú ingatlanán csónakok és stégek téli (október 1. napjától – április 30. napjáig tartó) elhelyezésére, tárolására biztosít lehetőséget – 10 ill. 16 m2-es – kijelölt helyet az alábbiak szerint:

- Az igénylőknek minden év augusztus 31-ig lehet beadni az új területbérleti igényeket.

- Jelentkezést csak magánszemély adhat be, kizárólag saját célra. Egy címről érkezően kizárólag egy bérleti igényt lehet beadni.

Az igénylők között az alábbi prioritási sorrendet határozza meg:

- akali igénylő (lakos, tartózkodási hely),
- akali horgászegyesület tagja,
- egyéb igénylő.

- A bérlőnek április 30. napjáig az eszközöket vagy vízre kell tenni, vagy el kell szállítani!

Ha ez nem történik meg az eszközt az önkormányzat 5 napon belül elszállíthatja, majd 60 nap tárolás után megsemmisíti.

- A 2023. évben a bérleti díj:
- csónakra 20.000,-Ft + Áfa/év, azaz bruttó 25.400,-Ft.
- stég esetében 2.000,-Ft + Áfa /m2,

A bérleti díj ennyi marad a következőkben is mindaddig, míg az Önkormányzat felül nem vizsgálja mértékét.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések aláírására.”

A levendulás lejárónál a szárazulati csónakhelyek esetében egész évben „parkolhat” a csónak a kijelölt szárazulati helyen, viszont a stégeket ott is legkésőbb április 30-ig vízre kell tenni vagy el kell szállítani a közterületről.

Kérek minden érintettet, hogy saját érdekében intézkedni szíveskedjék a jogkövető állapot elérése érdekében. Mindamellett kérem azokat, akik ismerik egy-egy elhagyott vagy bérleti jogviszonnyal nem rendelkező stég vagy csónak tulajdonosát, hogy értesítsék őt.

A szabályos bérleti jogviszony kialakítását a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltségének pénzügyi osztályán lehet kezdeményezni a mellékelt területbérlet igény kérelmezése nyomtatvány benyújtásával Tóth-Bubrik Gabriellánál vagy a penzugy@balatonakali.hu e-mail címen. Információt szintén Gabriellánál lehet kérni a 87/544-047 telefonszámon ügyfélfogadási időben. (hétfő, szerda, péntek)

A vízparti közterületeken lévő azonosítatlan objektumok elszállítását és megsemmisítését önkormányzatunk hamarosan megkezdi, a rendezett településkép elérése érdekében. Kérem azokat, akiknek ilyen tulajdonuk van a nevezett területek valamelyikén, az gondoskodjon ezek elszállításról haladéktalanul.
Az együttműködő horgászok segítségét tisztelettel köszönöm mindazok nevében, akik számára fontos a rendezett településkép.

Koncz Imre
pm.

Tájékoztatás horgászoknak, víziállás (horgászstég) tulajdonosoknak
Letölthető fájlok