Év Honlapja 2015
Balatonakali Község Önkormányzata a tulajdonában lévő iroda ingatlan értékesítésére pályázatot hirdet.
Eladó ingatlan - Iroda
1.) Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 58/2023. (IV. 27.) számú határozata értelmében értékesítésre hirdeti meg a Balatonakali 250/2 hrsz-ú, 53 m2 alapterületű, „kivett iroda”, ingatlanát (mely helyileg Balatonakali, Vasút tér 3. szám alatt található). Az ingatlan jelenlegi állapotában kerül eladásra.

Az iroda:

- alapterülete: tulajdoni lap alapján bruttó 53 m2, hasznos alapterület
33,67 m2,
- helységei: lépcső: 6,14 m2, folyosó: 8,36 m2, iroda: 15,37 m2,
fürdő: 3,8 m2.
A falvastagság minden oldalon: 0,57 m. Belmagasság az irodában: 3,014 m.

- jellemzői: összközműves (víz, csatorna, villany, gáz, központi fűtés, telefon, internet) Az ingatlan per-, igény- és tehermentes.

2.) Az ingatlan tulajdonjogának megszerzési időpontja: a vételár teljes kifizetését követően.

3.) Az ingatlan kikiáltási ára: 23.500.000,-Ft, azaz huszonhárommillió-ötszázezer Forint.

4.) A pályázaton való részvételt az Önkormányzat a 12083002-00137233-00100002 számú költségvetési számlájára történő 4 Millió Ft bánatpénznek a beadási határidőig történő előzetes befizetéséhez köti. Több jelentkező esetén licitálásra kerül sor.

A nyertes pályázó esetén a vételárba a fenti összegű bánatpénz beleszámít. Amennyiben a nyertes nem köt adásvételi szerződést vagy a vételárat nem fizeti meg – 2 hónapon belül - az előírtak szerint, a bánatpénz összegét elveszíti.
A többi pályázó a bánatpénzt a tárgyalást követő 5 napon belül visszakapja.

5.) A pályázatot 2024. február 27.-én 14:00 óráig írásban lehet benyújtani „B.akali önkormányzati iroda pályázata” jeligével ellátva a polgármesternek.
(Cím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.).

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó(k) nevét, a címét, elérhetőségét, valamint a pályázati feltételeknek az elfogadását és a bánatpénz befizetésének igazolást. Jogi személy esetén cégkivonat, döntési jogosultság igazolása, ügyvezető/képviselő aláírási címpéldány.

6.) A pályázati tárgyaláson – előzetes értesítés nélkül – a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltségén (Balatonakali, Kossuth L. u. 45.) 2024. február 29-én de. 10:00 órakor, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta. Meghatalmazott csak szabályszerű meghatalmazással vehet részt a tárgyaláson.

7.) Több jelentkező esetében az ajánlattevőknek az ingatlan vételárára licitálni kell a pályázati tárgyaláson.

A pályázók megszabott min. 100.000,-Ft licitlépcsőkkel licitálhatnak egymás ajánlatára. Ettől magasabb licitlépcsőben a licit előtt a pályázók közösen megállapodhatnak. A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a tárgyaláson a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

Azonos összeget megajánlók között az alábbi priorítási sorrendet határozta meg:

- szomszédos épület tulajdonosa,
- akali pályázó.

8.) Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időn belül nem köt adásvételi szerződést vagy nem fizeti ki a vételárat, a sorban utána legmagasabb ajánlatot tevőt kell nyertesnek tekinteni. A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak.

Az adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Magyar Állam nem él A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján biztosított elővásárlási jogával.

Az ingatlan a pályázati tárgyalás előtt előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. Egyeztetés: Mészáros Géza településüzemeltető (0620/9577246).

Balatonakali, 2024. január 16.

Koncz Imre, polgármester
Eladó ingatlan - Iroda
Eladó ingatlan - Iroda
Eladó ingatlan - Iroda
Eladó ingatlan - Iroda
Eladó ingatlan - Iroda
Eladó ingatlan - Iroda
Eladó ingatlan - Iroda
Eladó ingatlan - Iroda