Év Honlapja 2015
Szám: 5/1286/2023. Ügyintéző: Dr. Szabó Sándor
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Balatonakali Község Önkormányzata a tulajdonában lévő „kivett hétvégi ház és udvar” megnevezésű ingatlan értékesítésére pályázatot hirdet
Eladó Ingatlan - Kivett hétvégi ház és udvar
1.) Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 118/2023. (IX. 4.) számú határozata értelmében értékesítésre hirdeti meg a Balatonakali 278 hrszú, 392 m2 alapterületű, „kivett hétvégi ház és udvar” megnevezésű ingatlanát (mely helyileg Balatonakali, Strand utca 6. szám alatt található).

Az ingatlan jelenlegi – régebbi építésű, igény szerint felújítandó - állapotában kerül eladásra.

A településközpontjához közel, közvetlenül a Strand, a Kemping közelében helyezkedik el, a Balaton parttól cca. 150 m távolságra, csendes, igényes és beépített környezetben. Környezete rendezetten beépült, kertes ingatlanokkal, szabályozott, portalanított úttal.

Az épület ingatlan hasznos alapterülete (mérés alapján): gépkocsi beállóval és előtérrel együtt 52,45 m2.

Főzőfülke: 2,04 m2, Fürdő: 2,52 m2, Szoba1. 6,53 m2, Szoba2. 6,75 m2, Előszoba 12.19 m2, Kamra 5,83 m2, előtér: 5,09 m2, Gépkocsi beálló: 11,50 m2.

Az ingatlan összközműves, kedvező, (víz közeli fekvésű), csendes környezetű, állóképes és funkcióképes üdülő objektum.

Az ingatlan per-, igény- és tehermentes.

2.) Az ingatlan tulajdonjogának megszerzési időpontja: a vételár teljes kifizetését követően.

3.) Az ingatlan kikiáltási ára: 69.000.000,-Ft, azaz hatvankilencmillió Forint.

4.) A pályázaton való részvételt az Önkormányzat a 12083002-00137233-00100002 számú költségvetési számlájára történő 10 Millió Ft bánatpénznek a beadási határidőig történő előzetes befizetéséhez köti.
Több jelentkező esetén licitálásra kerül sor.

A nyertes pályázó esetén a vételárba a fenti összegű bánatpénz beleszámít. Amennyiben a nyertes nem köt adásvételi szerződést vagy a vételárat nem fizeti meg – 2 hónapon belül - az előírtak szerint, a bánatpénz összegét elveszíti.
A többi pályázó a bánatpénzt a tárgyalást követő 5 napon belül visszakapja.

5.) A pályázatot 2024. augusztus 6-án 14:00 óráig írásban lehet benyújtani „B.akali hétvégi ház pályázata” jeligével ellátva a polgármesternek.
(Cím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.).

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó(k) nevét, a címét, elérhetőségét, valamint a pályázati feltételeknek az elfogadását és a bánatpénz befizetésének igazolást.

Jogi személy esetén cégkivonat, döntési jogosultság igazolása, ügyvezető/képviselő aláírási címpéldány.

6.) A pályázati tárgyaláson – előzetes értesítés nélkül – a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltségén (Balatonakali, Kossuth L. u. 45.) 2024. június 4-én de. 11:00 órakor, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta.

Meghatalmazott csak szabályszerű meghatalmazással vehet részt a tárgyaláson.

7.) Több jelentkező esetében az ajánlattevőknek az ingatlan vételárára licitálni kell a pályázati tárgyaláson.

A pályázók megszabott min. 100.000,-Ft licitlépcsőkkel licitálhatnak egymás ajánlatára. Ettől magasabb licitlépcsőben a licit előtt a pályázók közösen megállapodhatnak.

A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a tárgyaláson a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

8.) Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időn belül nem köt adásvételi szerződést vagy nem fizeti ki a vételárat, a sorban utána legmagasabb ajánlatot tevőt kell nyertesnek tekinteni.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak.

Az adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Magyar Állam nem él A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján biztosított elővásárlási jogával.

Az ingatlan a pályázati tárgyalás előtt előzetesen egyeztetett időpontban megtekinthető. Egyeztetés: Mészáros Géza településüzemeltető 20/9577-246.

Balatonakali, 2024. június 18.


Koncz Imre Polgármester
Eladó Ingatlan - Kivett hétvégi ház és udvar
Eladó Ingatlan - Kivett hétvégi ház és udvar
Eladó Ingatlan - Kivett hétvégi ház és udvar
Eladó Ingatlan - Kivett hétvégi ház és udvar
Eladó Ingatlan - Kivett hétvégi ház és udvar