Év Honlapja 2015
Szám: 5/1287/2023. Ügyintéző: Dr. Szabó Sándor
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Balatonakali Község Önkormányzata a tulajdonában lévő
„beépítetlen terület” értékesítésére pályázatot hirdet

Eladó ingatlan - beépítetlen terület
1.) Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 117/2023. (IX. 4.) számú határozata értelmében értékesítésre hirdeti meg a Balatonakali 1614/10 hrsz-ú, - helyileg a Nagymező utcában található -, 1000 m2 alapterületű közművesített (víz, csatorna, villany kiépítve, gáz csatlakozás lehetősége az utcában) építési telkét az alábbi feltételekkel:
- Az ingatlan per-, igény- és tehermentes.

2.) Az ingatlan tulajdonjogának megszerzési időpontja: a vételár teljes kifizetését követően.

3.) A telek kikiáltási ára: 42.000.000,-Ft +ÁFA, azaz Negyvenkétmillió + ÁFA,
összesen 53.340.000,-Ft, azaz ötvenhárommillió-háromszáznegyvenezer Forint.

A pályázaton való részvételt az Önkormányzat a 12083002-00137233-00100002 számú költségvetési számlájára történő 5 Millió Ft bánatpénznek a beadási határidőig történő előzetes befizetéséhez köti.

Több jelentkező esetén licitálásra kerül sor.

A nyertes pályázó esetén a vételárba a fenti összegű bánatpénz beleszámít. Azonban, ha a nyertes nem köt adásvételi szerződést vagy a vételár fennmaradó részét nem fizeti - 2 hónapon belül - meg, a bánatpénz összegét elveszíti.

A többi pályázó a bánatpénzt a tárgyalást követő 5 napon belül visszakapja.

4.) A pályázatot 2024. augustus 6-án 14:00 óráig írásban lehet benyújtani „Telekvásárlási pályázat 1614/10 hrsz.” jeligével ellátva a polgármesternek.
(Cím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.).

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó(k) nevét, a címét, elérhetőségét, nyilatkozatot házasság/élettársi kapcsolat fennállásáról; nyilatkozatot a pályázati feltételeknek az elfogadásáról és a bánatpénz befizetésének igazolást.

Jogi személy esetén cégkivonat, döntési jogosultság igazolása, ügyvezető/képviselő aláírási címpéldány.

5.) A pályázati tárgyaláson – előzetes értesítés nélkül – a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltségén (Balatonakali, Kossuth L. u. 45.) 2024. június 4.-én de. 10:00 órakor, csak az a pályázó vehet részt, aki pályázatát az előírt tartalommal és határidőben erre az ingatlanra benyújtotta.

Meghatalmazott csak szabályszerű meghatalmazással vehet részt a tárgyaláson.

6.) Több jelentkező esetében az ajánlattevőknek az ingatlan vételárára licitálni kell a pályázati tárgyaláson.

A pályázók megszabott min. 100.000,-Ft licitlépcsőkkel licitálhatnak egymás ajánlatára. Ettől magasabb licitlépcsőben a pályázók közösen megállapodhatnak.

A pályázatot az a pályázó nyeri el, aki a tárgyaláson a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.

Azonos összeget megajánlók között az alábbi prioritási sorrend a mérvadó:

I.) akali igénylő,
II.) (több) gyermekes család,
III.) házaspár,
IV.) élettársi kapcsolatban élők,
V.) egyedülálló.

Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időn belül nem köt adásvételi szerződést vagy nem fizeti ki a vételárat, a sorban utána legmagasabb ajánlatot tevőt kell nyertesnek tekinteni.

A pályázat eredménytelen, ha az ajánlattevők egyike sem tett eleget az előírtaknak. A pályázatíró fenntartja magának a jogot a pályázat visszavonására.

Az adásvételi szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Magyar Állam nem él A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján biztosított elővásárlási jogával.

A telek a pályázati tárgyalás előtt Balatonakali, Nagymező utcában megtekinthető, szabadon bejárható.

Balatonakali, 2024. június 18.

Koncz Imre
Polgármester

Eladó ingatlan - beépítetlen terület
Eladó ingatlan - beépítetlen terület