Év Honlapja 2015
Monodráma egy felvonásban - Váncsa Gábor előadásában. Az előadás teljes egészében a Bibliát idézi. "Civil" szöveg hozzá nem adatott. A színdarab textusa kizárólag a szó szerint idézett, bibliai igék megfelelő sorrendbe szerkesztéséből állt össze.
Szent Pál védőbeszéde
Leírás
Pál apostol védőbeszédében, az ítéletre várva, előadja megtérésének és missziós útjainak történetét, miközben Jézus Krisztusról tesz tanúbizonyságot a jeruzsálemi nép, a nagytanács, Félix helytartó és Agrippa király előtt.
 
A monodráma kizárólag a Bibliából vett szövegekből épült fel, majd formálódott a 60 perces előadás textusává. Nincs benne átírás, hozzáköltés vagy „civil” szöveg. A Szentírásból átvett, megfelelően dramatizált szövegrészek egy egységgé, a védőbeszéd egységéve formálódnak. Tehát az előadás (a védőbeszéd) kizárólag a Biblia könyveiből, az Igéből meríti anyagát. A felhasznált Igerészek dramatizálva és a megfelelő sorrendbe állítva alkotnak egy logikus, sokszor belső történeti ívet: az egyik Igerész gondolatiságából következik egy másik bibliai szakasz. Mindez a védőbeszéd kontextusában hangzik el.
 
Pál apostol megtérése nagy ívű történet: farizeusból keresztyén, üldözőből üldözött, ó emberből új ember, Saulból Pál. Óriási kihívás és méltó színészi feladat megjeleníteni ezt a belső folyamatot szinte eszköztelenül. A védőbeszéd személyes és társadalmi harc egyben. Személyes, hiszen Pál önmaga ó emberével is szemben néz, amiből Krisztus megtérítette, hogy új emberként lehessen a „pogányok apostola”. „Nekem, a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát.” Ugyanakkor társadalmi harc is, hiszen saját népe ellen kell megvédeni magát. „A miatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet Isten atyáinknak ígért, és amelynek beteljesedésében a mi tizenkét törzsünk éjjel-nappal, buzgón szolgálva reménykedik.” (Ap. Csel. 26.6.)
 
Pál azonban a védőbeszéden keresztül is az evangéliumot hirdeti: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn.3,16.)
Az előadás, minimális eszközökkel, szinte bárhol előadható. Megjelölt célhelyszíne: templomok, vidéki, falusi kápolnák meghitt csendje
Jegyárak
Ingyenes rendezvény