Év Honlapja 2015
Fegyelmezett lakossági fórumon, korrekt tájékoztatást kaptak a résztvevők a Balatonakaliban tervezett vitorláskikötővel kapcsolatban.
Lakossági fórum
Kéri a polgármester azon lakosokat, akik nem tudtak eljönni, mindamellett van véleményük, hogy mindenekelőtt nézzék meg a fórumról készült videófelvételt, aminek alapján nyilvánítsanak véleményt, a csatolmányban lévő szavazólap használatával. A szavazólapot személyesen lehet leadni a hivatali épület emeletén, vagy e-mail formájában elküldeni a polgarmester@balatonakali.hu e-mail címre befotózva, aláírva. A véleményeket október 9-ig tudjuk fogadni!

Csatolmányok:

Szavazólap (a cikk alján)

Videófelvétel linkje:

https://www.balatonakali.hu/Multimedia/Akali-TV-Musorok/LAKOSSAGI-FORUM

Továbbiakban rövid összefoglalót közlünk a fórumról.

A polgármester tájékoztatta a zsúfolásig telt hivatali tárgyalóteremben összegyűlteket az ügy előzményeiről. Elmondta, hogy a volt Holiday Kemping tulajdonosinak egyike kereste meg a képviselőtestületet a vitorláskikötő ötletével és egyszerű vázrajzával. A testület előzetes egyeztetésén az ötletet és az azt vázoló vázrajzot alkalmasnak tartotta arra, hogy azt társadalmasítsák és kikérjék a lakosság véleményét, amelynek figyelembevételével a testületnek lehetősége lesz kialakítani a helyi véleményt.

Leszögezte a fórum elején, hogy semmi nincs eldöntve, a tévhitekkel ellentétben. Pont egy ilyen fórum összehívása az, ami elvárható a helyi döntéshozóktól, még az előtt, hogy a költséges tervezés elkezdődne. Elmondása szerint a testület a saját kompetenciájába eső alapfeltételeket ellenőrizte. A Helyi Építési Szabályzattal nem ellentétes az ötlet, a vízpartrehabilitációs terv kikötő építésre alkalmas helyet jelöl a tervezett létesítmény helyén.
Felhívta a figyelmét a jelenlévőknek, hogy az önkormányzat az ügyben semmiféle engedélyezési vagy tiltási jogkörrel nem rendelkezik. Ettől függetlenül a lakosság többségi véleménye szerint fogja a továbbiakban is támogatni vagy ellenezni a tervezett beruházást. A fórumon jelenlévő beruházót képviselő Süle Gábor is kijelentette, hogy a tervezett beruházáshoz a számára is elengedhetetlen a helyi lakosság támogatása.

Koncz Imre polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy mely hatóságoknak milyen engedélyezési jogköre, illetve véleményezési joga van az ügyben. Rámutatott arra, hogy a szakmai tudás birtokában az említett hatóságok vannak, illetve ők tudnak ezen ismeretek alapján megalapozott szakmai döntést hozni támogatólag vagy akár tiltólag.

Ismertette a jelenlévőkkel, hogy melyek azok a minimális közösségi elvárások, amelyek nélkül szóba sem jöhet egy önkormányzati támogatás, ha és amennyiben az illetékes hatóságok zöldutat adnak a tervezett fejlesztésnek. Ezek pedig a következők lennének:

• Maximum 100 vitorlás férőhelyes létesítményről beszélhetünk.
• Korlátozás nélkül legyen mindenki számára, egész évben sétálható a mólószár.
A jelenleg magántulajdonú, zöldövezeti részen közterülettel megegyező jogi
formában, vagy akár közterületként működő parti részként használhassuk a
területet.
• Szabályozott formában biztosítson teret a létesítmény a horgászok számára.
• Teremtse meg a lehetőséget horgászcsónak bérlésére.
• Biztosítson bérelhető vitorláskikötő helyet a helyi lakosoknak, illetve a tartózkodási hellyel rendelkezőknek.

Kérte a jelenlévőket, hogy akinek van véleménye, az a kiosztott papírokra írja le, hogy támogatja vagy ellenzi a tervezett beruházást, illetve azt is, hogy véleménye szerint mi szól a fejlesztés mellett és mi ellene.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a település vezetésének elsődlegesen a helyi emberek véleménye számít, majd csak azt követően van arra lehetőség, hogy más kívülről érkező véleményeket elemezzünk.

Ezt követően átadta a szót a beruházó vezető tervezőjének, Kaszab Gábornak, aki a jelenleg rendelkezésére álló információkat, mintegy 15 perces (vázlattervvel, fotókkal és látványtervekkel fűszerezett) prezentációban korrekt módon bemutatta a jelenlévőknek.

A prezentáció után nyitotta meg a polgármester az interaktív tanácskozást. Először ismertette az írásban érkezett kérdéseket, melyekre a tervező megadta a válaszát. Kiemelte Pomogyi Piroska biológus levelét, melyből idézett, hogy mi az a négy szempont, ami miatt a nádszakértő biológus ellenzi a tervet.

A teremben jelenlévő 50-60 ember különféle kérdéseket tudott feltenni, melyre igény szerint a tervező, beruházó vagy a polgármester adta meg a választ. A helyiek mellett részt vett a tanácskozáson Szauer Rózsa, a Nők a Balatonért Egyesület elnöke is, aki maga is feltette kérdéseit, illetve jelezte ellenző véleményét a tervezett projekttel kapcsolatban. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy információi szerint az új, még nem hatályos vízparti terv már nem tartalmazza a nevezett területen a kikötő építésére alkalmas hely jelölését. Erre reagálva Koncz Imre polgármester felháborodásának adott hangot.

Felháborítónak tartja, hogy egy civil szervezet vezetője, olyan a település vezetésének véleményezési kompetenciájába tartozó információt állít, amiről a helyi önkormányzat még semmiféle információja nincs. Mit is várnak tőlem, amikor csak az utolsók közt kapja meg a polgármester a települését érintő információt? Tette fel a kérdést a polgármester.

A közel két és fél órás fórumot követően nem maradt a teremben megválaszolatlan kérdés. A fórumot vezető polgármester mindenkinek biztosított lehetőséget, sőt volt akinek többször is szót adott. Végezetül kérte a jelenlévőket, hogy a kiosztott lapokra felírt véleményeket szíveskedjenek leadni. A jelenlévők több mint fele írásos véleményével is hozzájárult a testület elkövetkező munkájához. A polgármester a fórum videófelvételének honlapon történő közzétételétől számítva, még 10 napig várja a lakosság észrevételeit, illetve konkrét igen vagy nem véleményét.

Mielőtt felálltak volna a fórumozók, a polgármester egy gyors szavazásra kérte a jelenlévőket mindenféle kötelezettség nélkül. A szavazás eredményeként 25 támogató és 26 ellenző vélemény volt a szavazásban résztvevők között.
Letölthető fájlok