Év Honlapja 2015
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki vette a fáradtságot és véleményt formált, ez által hozzájárult az önkormányzat munkájához.
Megszületett a vitorláskikötővel kapcsolatos közvéleménykutatás eredménye
Amint azt a szeptember 26-án megrendezett lakossági fórumon is elmondtam, a tervezett vitorláskikötő ügyében, az önkormányzat a helyi közösség álláspontja alapján tudja kialakítani a település véleményét. Annak ellenére, hogy sokan tudni vélték a végeredményt, az önkormányzat az ilyenkor elvárható legdemokratikusabb módon járt el.

A rendelkezésünkre álló információkat, mindenki számára érthető módon ismertettük, a beruházó tervezőjének bevonásával. Ezek után mindenkinek megadtuk a lehetőséget, hogy elmondja gondolatait. Aki eljött a fórumra és szót kért az kapott, senkit nem szakítottunk félbe. Ezenfelül, a fórumról készült videófelvételt teljes terjedelmében közzétettük, majd lehetőséget biztosítottunk mindenkinek, hogy szeptember 26-tól október 9-ig jelezze támogató, vagy ellenző véleményét, illetve megnevezze érveit az ellenzés vagy a támogatás mellett.

A helyi közösség életét vélhetően jelentősen befolyásoló, tervezett beruházás ügyében az önkormányzat a helyi közösség véleményét képviseli, ahogy ezt egyértelműen el is mondtam a fórumon. A helyi közösség pedig jelen esetben az állandó lakosokból, továbbá a helyi ingatlanok tulajdonosaiból áll. Ennek értelmében a közvéleménykutatás végső eredménye vitathatatlanul az állandó lakosok és az ingatlantulajdonosok véleményének összessége.

Jelezték, hogy a közösségi oldalakon kételkednek páran a tisztességemben és félnek attól, hogy nem a valós eredményeket közlöm. Ezen vádakat határozottan visszautasítom! Mindemellett a kételkedők és azok számára, akik nem, vagy nem jól ismernek, felkértem Szauer Rózsa asszonyt, mint elhivatott ellenzőt, hogy velem együtt nézze át a beérkezett szavazatokat. Mivel a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat jogszabályi kötelezettségeim miatt nem tehetem közzé, ezért kérem a kételkedők is fogadják el a kettőnk által hitelesített eredményt.
A beérkezett dokumentumok közös átnézését követően, egyetértésben megállapítottuk, hogy a helyi közösség véleménye a következők szerint alakult:

(1. diagram)

Fontos megjegyezni, hogy összesen 164-en adtak le szavazatot, amely értékelhető volt. A nem értékelhető szavazatok azok voltak, amelyek nem adtak igen vagy nem választ a kérdésre, továbbá az egyszer már leadott személy véletlen vagy a bebiztosítás miatt másodszor leadott szavazata. Ezeket nem vettük figyelembe a fenti 164 szavazat között. Ezen felül volt még egy olyan szavazó, aki október 10-én küldte el levelét, amit szintén nem tudtunk figyelembe venni, mert a szabályokat egyértelműen lefektettük a voksolás előtt.

Egyértelműen közzétettem a fórumon, hogy a helyi lakosok és a helyben ingatlannal rendelkező tulajdonosok véleménye számít, mint a helyi közösség tagjaié. Az önkormányzati álláspontjának kialakítása során, sajnos nem tudja figyelembe venni azok álláspontját, akik nincsenek bent az imént említett csoport valamelyikében. Nagyon köszönöm annak, aki valamely hozzátartozójának az ingatlanjában tölti a nyarat és gondolatait megosztotta velem, viszont jelen esetben az ő álláspontja nem mérvadó. A beruházás mellett vagy ellene szóló érvek felsorolásánál viszont az ő érveit is közzéteszem.

A közvéleménykutatás meghatározó eredménye a következők szerint alakult:

(2. diagram)

Tanulságos lehet mindenki számára, hogy miként vélekedtek azok, akik állandó lakosként élnek Balatonakaliban. Amint az első ábrán láthattuk, az összes szavazók 42%-a helyi állandó lakos.

Természetesen jelen kérdésben mindenki számára világos, hogy egy ilyen beruházás az ingatlantulajdonlás miatt, közel azonos hatással bír állandó lakosra vagy a településen ingatlanvagyonnal rendelkezőre egyaránt. Azon ingatlantulajdonosok, akik jelenleg nem állandó lakosok, azok számára megvan a potenciális lehetőség, hogy ő maga is állandó lakossá váljon bármikor.

A támogatók és az ellenzők között 17,24% különbség van az ellenzők javára, ami jelentősnek mondható. A közvéleménykutatás reprezentatívnak nevezhető, hisz egy 730 állandó lakossal bíró üdülőtelepülés esetében, az állandó lakosság közel 10%-a véleményt nyilvánított, a jelentős számú ingatlantulajdonossal együtt.

(3. diagram)

A helyi lakosok véleményét követően érdemes rátekinteni, hogy miként vélekedtek az ingatlantulajdonosok, akik egyébként aktívabbak voltak a közvélemény-kutatásban. Az ingatlantulajdonosok álláspontját az alábbi ábra mutatja:

(4. diagram)

Jól látható, hogy akik nem az év egész részét töltik Balatonakaliban, sokkal jobban ellenzik a tervezett vitorláskikötő építését, mit az állandó lakosok, akik minimálisan, de többen támogatnák a fejlesztést.

Mindezek mellett csupán érdekességként szemléltetem a következő ábrán, hogy azok, akik nem jogosultak részvételre a felmérésben, miként vélekedtek.

(5. diagram)


Úgy vélem, hogy a fentiek alapján részletes, korrekt tájékoztatást adtam mindenki számára, mely alapján mindenki levonhatja a számára fontos következtetéseket.

A közvéleménykutatás eredményéről tájékoztatom a tervezett fejlesztés beruházóját, aki kialakíthatja álláspontját. A beruházó a lakossági fórumon a számára is fontosnak nevezte a helyi közösség támogatását tervei megvalósításához.

Amint megtudjuk mi a szándéka a beruházónak a vitorláskikötő terveivel a jövőben, úgy erről tájékoztatjuk a lakosságot és honlapunk olvasóit.
A jelenlegi információk birtokában, ismerve a helyi közösség határozott álláspontját, ami jelentős mértékben a tervezett beruházás ellen szól, önkormányzatunk nem tudja támogatni a tervet.

Koncz Imre polgármester
Balatonakali, 2023. október 11.


A tájékoztatás mellékleteként az alábbiakban teszem közzé azokat a véleményezők által megjelölt érveket, amelyek alapján támogatták vagy ellenezték a felmérésben résztvevők a tervezett beruházást. A véleményekben minden értékelhető szavazat érveit feldolgoztuk, külön válogatva a támogató és az ellenző érveket, nevek nélkül. A feldolgozásban csak az első öt érvet dolgoztuk fel.Megszületett a vitorláskikötővel kapcsolatos közvéleménykutatás eredménye
Megszületett a vitorláskikötővel kapcsolatos közvéleménykutatás eredménye
Megszületett a vitorláskikötővel kapcsolatos közvéleménykutatás eredménye
Megszületett a vitorláskikötővel kapcsolatos közvéleménykutatás eredménye
Megszületett a vitorláskikötővel kapcsolatos közvéleménykutatás eredménye